Νομοθεσία


Το σύνολο της ελληνικής και ευρωπαικής νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση των απορριμμάτων θα το βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΣΑ.


Κάντε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε