Το Εργο
Στόχος
Δράσεις
Παραδοτέο
Επικοινωνία

Στόχος


Το έργο «Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων-Περιοχή Δράσης Φλώρινα», υλοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση».


Οι στόχοι του προγράμματος αφορούν στην:


  • Γενική ενημέρωση του πολίτη σε θέματα νομοθεσίας & σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης,
  • Καλλιέργεια σωστής περιβαλλοντικής στάσης των πολιτών σε θέματα ΔΣΑ, από την πρόληψη έως και την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων,
  • Ανάπτυξη της συνεργασίας με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την εμβάθυνση των γνώσεών τους για την διαχείριση των αποβλήτων και την ενθάρρυνση τους για καινοτόμες δράσεις που σχετίζονται με την ΔΣΑ
  • Η προώθηση του εθελοντισμού των πολιτών σε θέματα ΔΣΑ
  • Μείωση του κόστους ΔΣΑ