Το Εργο
Στόχος
Δράσεις
Παραδοτέο
Επικοινωνία

Δράσεις


Στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται:


 • Δημιουργία Web portal
 • Δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων
 • Φυλλάδιο για ΟΤΑ με οδηγίες για τη διεύθυνση καθαριότητας
 • Ανάλυση Εθνικής & κοινοτικής νομοθεσίας
 • Ερωτηματολόγια ενημέρωσης για τους πολίτες
 • Οδηγίες για θέματα ΔΣΑ
 • Οδηγίες - συμβουλές για συγκεκριμένα θέματα (πχ. Περιόδους αιχμής)
 • Εκστρατείες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης
 • Ημερίδες - ομιλίες σε τοπικό επίπεδο
 • Ενημέρωση σε γειτονιές / δημοτικά διαμερίσματα
 • Προώθηση εθελοντισμού για την καθαριότητα